DCM Plzeň

VYSOKOŠKOLSKÉ SPOLEČENSTVÍ HORA

Jsme plzeňská parta převážně katolických vysokoškoláků (ZČU, LF UK), kteří se pravidelně scházejí každou středu v 19 hodin na studentské mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Od 20:00 pak pokračuje program „nahoře“ v sále fary či DCM. Diskuse na nejrůznější témata, svědectví, hosté, sdílení, modlitba, hudba, hry, příjemné posezení u čaje (kávy, piva, vína), také legrace –⁠ to vše můžete zažívat společně s námi.

Jsme otevřeni všem, kdo hledají přátelství s mladými lidmi křesťanského smýšlení.