DCM Plzeň

PAVEL FOŘT

SPIRITUÁL MLÁDEŽE

Pocházím z Drmoulu, vesnice u Mariánských Lázní.

Tatínek se živil jako úředník, maminka pracovala na poště; teď jsou oba v důchodu. Jsem druhý z pěti sourozenců a jeden ze čtrnácti bratranců a sestřenic.

Po maturitě na mariánskolázeňském gymnáziu jsem absolvoval Stavební fakultu ČVUT a něco přes rok pracoval jako projektant. Následovala seminární formace v Praze se studiem teologie na Katolické teologické fakultě UK.

Před svým povoláním ke kněžství jsem dlouho usilovně prchal. Ještě i v semináři jsem s Bohem smlouval a zápasil… On neustoupil a já postupně poznal, že utíkám jen kvůli svým zkresleným představám o církvi a duchovním stavu a že budu knězem rád. A tak mne nakonec otec biskup Tomáš Holub 6. srpna 2016 vysvětil a poslal působit do Domažlic. Zároveň mi svěřil také duchovní péči o mládež v diecézi a s ní o DCM…

Dorozumím se německy a anglicky. Jsem skaut, rád čtu a chodím přírodou; kdysi jsem hrál na housle  a trubku, trochu sportoval, fotil, cestoval…těším se na vi na některé akci DCM:)!