DCM Plzeň

MICHAELA PAROUBKOVÁ

Pocházím z Podbořan, malého městečka ve stínu Doupovských hor na Žatecku, regionu celosvětově známému pěstováním žateckého chmele a každoročními pivními slavnostmi. Vyrůstala jsem ve čtyřčlenné rodině s úzkou vazbou na své prarodiče.
Obrovským darem, který mému životu dal nejen nečekaně silný duchovní rozměr, ale také spoustu radostí, přátel a pocitu přijetí, pro mě bylo poznání centra života mládeže mé rodné litoměřické diecéze – Příchovic, na jehož existenci jsem přišla vlastně čirou náhodou a kam se dodnes ráda vracím. 


Po maturitě jsem se rozhodla, díky své lásce k přírodě, zvířátkům a vůbec všemu živému, směřovat své studium na Přírodovědeckou fakultu v Praze a být tak asi jediná, kdo unikne spárům zdravotnické profese, která se zdá být v naší rodině snad už dědičná. To se mi povedlo ale jen na chvíli, protože už během studia Biologie, které mě sice neuvěřitelně bavilo a naplňovalo (o čemž svědčí i dva roky práce v pražské Zoo), jsem v sobě pociťovala jakýsi vnitřní neklid a stále sílící touhu stát se lékařkou, nebo se o to při nejmenším alespoň pokusit. Pokus se zdařil a v roce 2019 jsem po úspěšných státnicích na Přf nastoupila ke studiu Všeobecného lékařství v Plzni.


Ačkoliv je studium medicíny poměrně náročné a snaží si nárokovat většinu mého času (minimálně v myšlenkách typu “tak teď už by ses vážně měla začít učit, před měsícem bylo pozdě“), snažím se využít každé chvíle a žít život naplno. Kromě občasných sesuvů učiva na mou hlavu, kdy mi chvíli trvá se zase vyhrabat na světlo mezi ostatní lidi, si ráda rozšiřuji obzory v oblasti biologie (s čímž souvisí také moje zapálení pro ochranu přírody a ekologii, které ráda, a často nekontrolovaně a nevyžádaně, sdílím do svého okolí), ráda maluji, relaxuji v přírodě, objevuji nové, mnou ještě nepoznané, krásy stvoření. Ale to nejdůležitější ze všeho, co dává na frak všem samostatným činnostem a má schopnost je naplnit a dát jim nový rozměr, je čas s přáteli a všemi lidmi, které mám ráda, neboť co je děláno s Láskou, je tvořeno dobře! Těším se na vás