DCM Plzeň

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BRÁNA

CO JE BRÁNA?

Brána, z. s. je společenstvím dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zájem na morálním, duchovním, kulturním, komunikačním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže v duchu křesťanských principů. Sdružení působí především na území České republiky, zejména v plzeňské diecézi. Zásady existence sdružení plně korespondují s principy křesťanské morálky a vycházejí z Úmluvy o právech dítěte.

  • IČ: 66360579
  • č. účtu: 1023001254/5500

Veškeré akce pořádané Bránou, z. s. je možné si prohlédnout v záložce „Akce“ a na sociálních sítích  (facebook: DCM Plzeň, instagram: dcm_plzen)

ČÍM SE ZABÝVÁME?

  • výchova a formace vedoucích dobrovolně pracujících s mládeží
  • zajišťování materiální pomoci, dotací a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží
  • pořádání akcí se zaměřením na aktivní využití volného času
  • podpora výchovy dětí a mládeže především v oblasti duchovního života, partnerských a rodinných vztahů, křesťanské morálky, sociálního cítění a zapojování se do společnosti
  • navazování kontaktů v zahraničí, spolupráce, vzájemná výměna zkušeností a pomoc
  • podpora přátelského soužití různých etnik na území ČR a rozvíjení dobrých vztahů s příslušníky ostatních národů, zejména s ohledem na začlenění ČR do EU

STATUTÁRNÍ ORGÁNY:

  • předsednictvo: Mgr. Ing. Pavel Fořt

PODPORUJÍ NÁS:

  • Magistrát města Plzně (Pouť do Regensburgu, Křížová cesta ulicemi Plzně)