DCM Plzeň

SPOLEČENSTVÍ SV. JOSEFA

KDO JSME?
Jsme spolčo mladých pracujících. Společně se modlíme, čteme Písmo, sdílíme radosti a starosti našeho každodenního života. Chodíme za kulturou, na výlety a mnoho dalšího.

KDE NÁS NAJDEŠ?
Scházíme se každé úterý od 19 hodin, většinou na DCM Plzeň (Františkánská 11).