DCM Plzeň

STUDENTSKÉ SPOLČO V PLZNI

Schůzky spolča jsou kvůli malé účasti ZRUŠENY na dobu neurčitou. Všechny studenty moc moc zveme na studentské mše, které se konají každou středu od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici a následně na program HORY. Také zveme na modlitební setkávání každý čtvrtek od 17 hodin na DCM.
Až se najde skupinka více studentů, kteří by se chtěli pravidelně scházet a tvořit společenství, s radostí spolčo zase zahájíme. 🙂

KDO JSME?
Jsme otevřené společenství pro všechny studenty (především středoškoláky). Pokud nás navštívíš, najdeš partu přátel, kteří se setkávají a probírají nejen duchovní témata, společně se modlí, sdílí své radosti i trable, hrají hry, čtou Písmo a prostě jsou spolu.

KDE NÁS NAJDEŠ?
Scházíme se každou středu na DCM Plzeň (Františkánská 11) od 17 hod.

Po spolču je možné jít na studentskou mši svatou od 19 hodin vedle do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

🙏 V pondělí večer (kolem osmé hodiny) se na dálku společně a přitom každý sám modlíme za naše společenství a za nás. Budeme rádi, když se přidáš. 🙏