DCM Plzeň

VYSOKOŠKOLSKÉ SPOLEČENSTVÍ HORA

KDO JSME?

Jsme plzeňská parta převážně katolických vysokoškoláků (ZČU, LF UK).

KDE NÁS NAJDEŠ?

Scházíme se pravidelně každou středu v 19 hodin na studentské mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie („U františkánů“).